Kennismaken en aanmelden nieuwe leerlingen

Voordat wij uw kind(eren) inschrijven willen we u graag uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Wilt u bij inschrijving onderstaand inschrijfformulier invullen en ondertekenen?

Aanmelden nieuwe leerlingen
Nieuwe leerlingen kunnen het gehele jaar door worden aangemeld, 4- of bijna 4-jarigen bij voorkeur aan het begin van het schooljaar, maar in ieder geval 10 weken voordat het kind 4 jaar wordt. Wij kunnen dan rekening houden met hun komst. Voor de aanmelding kan een informatief gesprek gekoppeld aan een rondleiding door onze school plaatsvinden. Ouders kunnen daarvoor een afspraak maken.
Voor bijna 4-jarigen geldt dat ze vijf keer mee mogen draaien om alvast te wennen. Bij inschrijving voor groep 1 is er voor de komst van de leerling ruimte voor kennismaking met de nieuwe leerling en zijn ouders.

Leerlingengegevens
De school houdt de persoonsgegevens en de ontwikkeling van elk kind bij via het leerlingvolgsysteem. Iedere ouder heeft het recht om de gegevens van zijn of haar kind in te zien, maar heeft geen recht om de gegevens te wijzigen.

Doorgeven van leerlingengegevens aan andere school
De school is verplicht de gegevens over de ontwikkeling van uw kind door te geven aan de nieuwe school. De school doet dit door een onderwijskundig rapport op te stellen. Een afschrift van dit rapport wordt aan de ouders verstrekt.