Opbrengstgericht

Wij vinden het van groot belang dat ouders en leerkrachten hoge ambities hebben met betrekking tot de verwachtingen van de leerlingen. De kinderen die onze school bezoeken moeten zelf ook proberen hoge ambities te stellen. Dat kan alleen als alle betrokkenen op een goede manier met elkaar communiceren. Het moet vanzelfsprekend zijn dat school en thuis staan voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid van opvoeden en onderwijzen van de kinderen. 

De rol van school is om leerlingen het beste onderwijs te geven en de leerprocessen op een goede manier aan te sturen, te analyseren en daar waar nodig bij te stellen. De kinderen leren dat de wereld groter is dan de wijk waarin ze wonen door hen in aanraking laten komen met de vele facetten van de samenleving. Als leerlingen weten wat hun talenten zijn en ze in staat zijn om deze op een goede manier te benutten in hun ontwikkeling zullen ze sneller bereiken wat ze willen.