Ouderinformatie

Wij hechten op de Nynke van Hichtum  grote waarde aan optimale communicatie met u als ouders in het belang van onze kinderen. Via deze weg willen wij u dan ook graag informeren over de communicatiemomenten gedurende het schooljaar tussen u en de leerkracht/ directie.

We informeren de ouders via:

  • Social Schools;
  • Rapportgesprekken (februari en juli);
  • Op aanvraag van de docent of ouder (november en april).

Mocht er voor uw kind een ontwikkelingsperspectief (planmatig werken) worden opgesteld dan wordt u daarover geïnformeerd door de betreffende leerkracht. Het ontwikkelingsperspectief wordt dan tijdens de contactmomenten of op een ander gewenst moment met u besproken.

In verband met de nieuwe AVG-wet ontvangen en sturen wij individuele informatie over uw kind graag via de mail of Social Schools. U kunt ook een afspraak maken via het algemene telefoonnummer van de Nynke van Hichtum: 0519 292 491. De leerkrachten en leidinggevenden lezen tijdens hun werkdagen de mail en streven ernaar binnen vijf werkdagen te reageren.

Wij verwachten van ouders dat, als de school het nodig vindt om deskundige hulp in te schakelen, zij hier aan meewerken. Als een kind tussentijds de school verlaat, zorgt de desbetreffende leerkracht ervoor dat de leerling een onderwijskundig verslag en het rapport meekrijgt. Kortom, de school doet er alles aan om u op de hoogte te houden. Maar wij stellen het ook zeer op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.

Hebt u vragen over onderwijs in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de Oudertelefoon: 0800-5010.