College van Bestuur en Raad van Toezicht

 

College van Bestuur: 
  • De heer Willem Wouda, bestuurder

De Raad van Toezicht heeft een controlerende en adviserende taak en vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderingen vinden plaats in Buitenpost op het ROOBOL-kantoor. 

 

De Raad van Toezicht van stichting ROOBOL bestaat uit de volgende leden:
De heer S. Saakstra Algemeen/ juridisch
Mevrouw T. Veenma-Koster Personeel en Organisatie
De heer R. Buiter Onderwijs en Kwaliteit
Mevrouw O. Chang Financieel en Ondernemerschap
De heer P. Maasbommel Bestuurlijk en Huisvesting
   

 

De Raad van Toezicht is bereikbaar via secretariaat@roobol.frl