Visie

De Nynke van Hichtum is een kleinschalige school in Dokkum met oog voor jouw talent. Wij zijn innovatief en willen onszelf blijven ontwikkelen.

Samen willen wij het beste uit kinderen halen. Dat doen wij graag met ouders, leerkrachten en uw kind! Ieder kind verdient het beste onderwijs en de kans om zich ten volle te ontwikkelen. Wij genieten van de talenten van kinderen. Daarom vinden wij talentgericht werken belangrijk. Dit doen wij in een uitdagende en inspirerende leeromgeving. Iedereen is welkom, wij hebben een open houding en respect voor elkaar. Onze kracht zit hem in dat wij een kleine school zijn met oog voor jou! Zodat wij samen ontdekken wie jij bent en wat jij nodig hebt om te bloeien en te groeien. 

Missie

Wij halen het beste uit kinderen door aan te sluiten bij de talenten van onze leerlingen. We houden rekening met verschil. Dit doen we door ons onderwijs daar waar nodig aan te passen. Dat uw kind zich veilig voelt vinden wij de belangrijkste voorwaarde voor leren. Een uitdagende leeromgeving is een voorwaarde om tot leren te komen. Wij zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling, zodat ieder kind tot ontwikkeling kan komen. Autonomie, relatie en competentie zijn van groot belang voor ieder mens.

Daarom besteden wij aandacht aan cognitieve vakken, hebben wij specifieke aandacht voor de individuele leerlijnen, voor zelfstandig werken en voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs; zorg op maat). Samenwerken, communiceren en eigen verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leerproces bereiden de kinderen voor op de wereld van morgen.

We geloven in een growth mindset, waarin we kinderen leren om door te zetten, ze problemen als uitdagingen te laten zien en ze te laten groeien als mens. Wij staan voor goed onderwijs voor ieder kind. Daarom bieden we ondersteuning als het nodig is. Wij werken vanuit vertrouwen: vertrouwen in de school – de werkwijze en de leerkrachten – en vertrouwen in de kinderen. Wij bieden goed onderwijs voor onze leerlingen en maken eigenwijze keuzes als het gaat om ons onderwijs.

Op onze school hebben wij oog voor jou!

Identiteit

De Nynke van Hichtum is een openbare basisschool in de stad Dokkum. Iedereen is welkom bij ons op school. Wij besteden aandacht aan diversiteit tijdens de lessen Vreedzame School.

Ook kunnen ouders kiezen uit levensbeschouwelijke lessen: godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) of humanistisch vormingsonderwijs (HVO), die door vakdocenten worden gegeven. Op deze manier besteden we actief aandacht aan verschil.

Wij leren graag met en van elkaar!