Werken met tablets

Bij Stichting ROOBOL maken wij gebruik van divers digitaal leermateriaal. Zo zijn in onze scholen veel materialen rondom programmeren en robotica te vinden. Ook werken alle scholen met iPads als een middel om leerlingen de wereld en hun talent te laten ontdekken.

Soms kan de vraag ontstaan of de aandacht voor dit soort materialen niet ten koste gaat van andere vaardigheden die kinderen ook op school krijgen. Ook is er veel te doen rondom eventuele oogschade bij het gebruik van tablets en computers door kinderen. Onderzoek van het Erasmus MC wijst uit dat de eventuele oogschade veroorzaakt door intensief gebruik van tablets niet méér is dan bij het inspannend lezen van een boek.

Onderzoekster Caroline Klaver raadt scholen aan om goed toe te zien op leerlingen. In het onderzoek wordt de 20/20/2-regel aanbevolen: 20 minuten ingespannen werken in een boek of op de tablet betekent 20 seconden rust voor de ogen nemen. Daarnaast is het gezond voor kinderen om minimaal 2 uur per dag buiten te spelen. Onze scholen streven ernaar hierbij zo goed mogelijk met ouders samen te werken.

Wij vinden het belangrijk om te vermelden dat het in onze visie gaat om digitale leermiddelen, die nooit een doel op zich zijn. Wij streven naar een goede balans tussen de inzet van digitale en fysieke materialen, waarbij de leerkracht op basis van de behoefte van leerlingen een gezonde afweging maakt.