Ouderraad

Op onze school is een ouderraad. De rol van de ouderraad is om de leerkrachten te helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van bijzondere activiteiten. Hierbij kunt u denken aan schoolreizen, ouderavonden, excursies, vieringen, Sinterklaasfeest enz. In de ouderraad hebben ouders zitting die het leuk vinden om te helpen. De ouderraad werkt met een huishoudelijk reglement en een rooster van aftreden. Nieuwe leden worden benoemd na verkiezingen. Het is niet zo dat alleen ouderraadsleden helpen bij de organisatie van festiviteiten. Andere ouders zijn ook welkom om dit te doen.

Penningmeester namens de ouderraad is ouder Tjitske Veenstra. Namens het team sluit leerkracht Mariëlle Sloothaak aan.